پاورپوینت با موضوع قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش

قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش , اخلاق در ورزش , بحران اخلاقی در ورزش , اخلاق ورزشی|اِل اف|lfp
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت با موضوع قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش را مشاهده می نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 29 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش

فهرست مطالب

پایه های اخلاق مقدمه،تعريف،ارکان،نظريه هاي اخلاقي،اخلاق وعلم
اخلاق فردي ومسوليت سازماني
بحران اخلاقي درورزش
قوانين وهنجارهاي اخلاقي درورزش
رشداخلاق درورزش
بازنگري دراخلاق ورزشي
بازي منصفانه:تعريف،تاريخچه؛ضرورت،اصول،نمونه ها،قابلیت
منابع

مقدمه

معلمان،مربیان،مدیران وورزشکاران همواره بامسایل اخلاقی مواجه اند.
مسایل اخلاقي درورزش صرفا به فرایندهای آموزشی واجرایی مربوط نمی شود،بلکه به عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی وفرهنگی نیزبستگی دارد.
هرچندهیاهوی اخلاق وورزش وجوددارد،اما دردنیای کنونی مفاهیم اخلاق،تربیت،مسولیت و..بدلیل ورزش تجاری ازنقش کمتری برخورداراست.
باوجود یک مبنای نظری وفلسفی درست (جهان بینی)،شاید بتوان دردنیای کنونی سالم،پهلوان ، وورزشکار بود.
هرموجودی صورتی دارد،صورت شخصیت مااخلاق است.

تعریف اخلاق

رفتاراخلاقی رامجموعه نیات و اعمالی گویندکه نسبت به یک مبدا/هنجارها/معیار (خدا،عرف،سرمايه/سود، علم)دارای ارزش باشد.
به تمام صفات نفسانی که منشا کارهای مطلوب/ناپسنداست. اخلاق گویند
به نظرسقراط اخلاق به دواصل قوانین مکتوب(دولتها) وغیرمکتوب(قوانین الهی-ایران مکتوب کرده)متکی است.
اخلاق هم منشادرونی (ذاتی-فطری بودن ارزشهای اخلاقی،وجدان/ضمیرانسان را به خوب/بدهدایت

می کند)داردهم بیرونی(کتب الهی،علم اخلاق،قوانین اجتماعی).
هدف اخلاق.هدف نهایی دستیابی به کمال /سعادت فردی واجتماعی که همان هدف هستی است.
سعادت وکمال.سعادت یعنی لذت،لذت بر2نوع است: مادی ومعنوی.ادیان آسمانی به لذت معنوی وبرخی مکاتب بشری به لذت مادی اصالت می دهند.کمال به معنای شکوفا/تحقق یافتن تمام استعدادهای بشر.انسان عشق فطری به کمالات دارد.منشا کمالات حق است.کمال وسعادت هر2ملازم یکدیگرند.وقتی به کمال رسید{قرب}،به لذت/سعادت میرسد

ارکان عمل اخلاقی چیست؟

مبدا:ازطرف مبداعملی پسندیده معرفی شده باشد.
اختیار:عمل اخلاقی بایداختیاری باشد. عدم اکراه:اجبار
نیت/قصد:انگیزه پاک /خالص وجودداشته باشد.
بلوغ:افرادغیربالغ وغیرعاقل مسولیت اخلاقی ندارند..
علم:نسبت به بایدونبایداخلاقی آگاهی داشته باشد.
قدرت:تکلیف اخلاقی به اندازه توانایی است.
عدم اضطرار:افراددرحال اضطرار مسولیت اخلاقی ندارند.
هدف.کمال وسعادت فردوجامعه